Info om dagliglivet

Lokalområder og bysamfund

Halsnæs – i den nordvestlige del af det autentiske Nordsjælland – består af to større byer og en række mindre lokalsamfund og havnemiljøer med hver deres charme og kendetegn.

Før skole

Giv dine børn en tryg, sund og udviklende hverdag hos en af kommunens dagplejere eller i en integreret institution. Hvis du ønsker en dagplejeplads til dit barn, tager Dagplejen hånd om indskrivningen. De integrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år, og efter store investeringer har alle børnehuse og institutioner egne køkkener så lokal og bæredygtig mad kan prioriteres. Desuden er frokostordningen inklusiv i vuggestuerne, og børnepasningsprisen er for gennemsnitsfamilien den laveste i Nordsjælland.

Skole og uddannelse

Vi har i Halsnæs 3 folkeskoler fordelt på 6 skoleafdelinger og en heldagsskole for børn med særlige behov. Derudover findes der privatskoler, ungdomsskole, produktionsskoler, Gymnasium og HF i Frederiksværk. Udover dette er der voksen og efteruddannelse på VUC Nordsjælland og HF.

Ungeliv

Et godt sted for familien er et sted, hvor alle medlemmer af familien kan finde fritidsinteresser, oplevelser og aktiviteter. Ungelivet påvirkes i høj grad af skolemiljø men også af venner og et aktivt fritidsliv.

Halsnæs er med sin placering midt i naturen oplagt at udnytte til forskellige vand og landsports aktiviteter året rundt, men ungelivet har også faste rammer med blandt andet ungdomsskolen, diverse fritidsstilbud, klubber, skatehal osv.

Vi har forsøgt at samle et umiddelbart overblik til et udsnit af de mange aktiviteter for de unge i dagligdagen.

Foreningsliv og frivillighed

Frivilligheden og de lokale ildsjæle er en af Halsnæs’ største styrker. Viljen og lysten til at engagere sig og deltage i lokale aktiviteter er unik, og et godt sted at starte sin søgning på lokale foreninger og initiativer er i Frivilligcenteret.

Derudover er Aktiv Halsnæs portalen et forsøg på at danne overblik i de mange klubber, sportstilbud og muligheder for lokalebooking.

Transport

Med sin placering i den nordvestlige del af Nordsjælland ligger Halsnæs små 50 kilometer fra Storkøbenhavn og med kyst til Isefjorden, Roskilde Fjord og Kattegat. Transporten ind og ud af Halsnæs kan foregå med en af de to færgeruter, lokalbanen og selvfølgelig via vejbanenettet eller en af de mange cykelstier. Som noget særligt findes der også et tilbud om skolebus til skoleelever i Halsnæs.

Halsnæs på Facebook

Meget aktivitet og daglig information om livet i Halsnæs findes og foregår også på de sociale medier. Blandt andet er Facebook et naturligt samlingssted for sociale grupper, bysamfund og anden info om lokalsamfundene. Her er et overblik over nogle af de største fora og Facebook-sider i Halsnæs.